Bản tin Nha khoa số 7 – Chingo Dental

bản tin nha khoa số 7

Bản tin Nha khoa số 7 là các kiến thức về bảo hiểm nha khoa, gói chăm sóc răng miệng tổng hợp, các nha sĩ khuyến cáo những lưu ý đến dịch bệnh Covid-19 khi dịch này đã gây ảnh hưởng lớn đến thế giới hiện tại cũng như nghiên cứu mới về máng chỉnh…